Phiếu Sàng Lọc Người Bệnh, Người Nhà Viêm Đường Hô Hấp Cấp Do Chủng Vi Rút CORONA Mới (COVID-19)
Câu hỏi Câu hỏi Trong vòng 14 ngày, Ông/ Bà có: * Không*