Phiếu Sàng Lọc Người Bệnh, Người Nhà Viêm Đường Hô Hấp Cấp Do Chủng Vi Rút CORONA Mới (COVID-19)
Khám bệnh
Đi cùng người khám bệnh
Nuôi bệnh, thăm bệnh
Liên hệ công tác (Khách thăm, đối tác, nhà cung cấp, nhân viên dịch vụ thuê ngoài, liên hệ xin việc,...).
Câu hỏi Câu hỏi Trong vòng 14 ngày, Ông/ Bà có: * Không*